Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: 75m²
Quận/huyện
Cầu Giấy , Hà Nội
08/07/2019
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
27/03/2019
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
27/03/2019
Giá
: 100 Triệu/m²
Diện tích:
: 90m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
10/01/2019
Giá
: 7 Triệu/m²
Diện tích:
: 85m²
Quận/huyện
Gia Viễn , Ninh Bình
26/12/2018
Giá
: 500 Triệu
Diện tích:
: 35m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
11/12/2018
Giá
: 1.6 Tỷ
Diện tích:
: 52.6m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
30/11/2018
Giá
: 1.47 Tỷ
Diện tích:
: 69.6m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
10/11/2018
Giá
: 1.1 Tỷ
Diện tích:
: 30m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
10/11/2018
Giá
: 1 Tỷ
Diện tích:
: 30m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
06/11/2018
Giá
: 2.6 Tỷ
Diện tích:
: 43m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
13/10/2018
Giá
: 50000 Triệu
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
08/10/2018
Giá
: 672 Triệu
Diện tích:
: 30m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
04/10/2018
Giá
: 100 Triệu/m²
Diện tích:
: 100m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
25/09/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
05/09/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
27/03/2019
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
27/03/2019
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
27/03/2019
Giá
: 2.9 Tỷ
Diện tích:
: 119.5m²
Quận/huyện
Quận 7 , Hồ Chí Minh
25/03/2019
Giá
: 4.5 Tỷ
Diện tích:
: 551.5m²
Quận/huyện
Bình Tân , Hồ Chí Minh
24/03/2019
Giá
: 3500000000 Triệu
Diện tích:
: 213.4m²
Quận/huyện
Bình Tân , Hồ Chí Minh
24/03/2019
Giá
: 3500000000 Triệu
Diện tích:
: 213.4m²
Quận/huyện
Bình Tân , Hồ Chí Minh
24/03/2019
Giá
: 15 Triệu/m²
Diện tích:
: 102.3m²
Quận/huyện
Bình Tân , Hồ Chí Minh
20/03/2019
Giá
: 3999000000 Triệu
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bình Chánh , Hồ Chí Minh
18/03/2019
Giá
: 15 Triệu
Diện tích:
: 84m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
07/03/2019
Giá
: 19 Triệu
Diện tích:
: 140m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
07/03/2019
Giá
: 800 USD
Diện tích:
: 98m²
Quận/huyện
Cầu Giấy , Hà Nội
07/03/2019
Giá
: 15 Triệu
Diện tích:
: 70m²
Quận/huyện
Thanh Xuân , Hà Nội
07/03/2019
Giá
: 2700000 Triệu/m²
Diện tích:
: 1260m²
Quận/huyện
Củ Chi , Hồ Chí Minh
28/01/2019
Giá
: 2150000000 Tỷ
Diện tích:
: 109m²
Quận/huyện
Biên Hòa , Đồng Nai
15/01/2019