Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: 75m²
Quận/huyện
Cầu Giấy , Hà Nội
08/07/2019
Giá
: 15 Triệu
Diện tích:
: 84m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
07/03/2019
Giá
: 19 Triệu
Diện tích:
: 140m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
07/03/2019
Giá
: 800 USD
Diện tích:
: 98m²
Quận/huyện
Cầu Giấy , Hà Nội
07/03/2019
Giá
: 15 Triệu
Diện tích:
: 70m²
Quận/huyện
Thanh Xuân , Hà Nội
07/03/2019
Giá
: 22.5 Triệu
Diện tích:
: 500m²
Quận/huyện
Hà Đông , Hà Nội
19/12/2018
Giá
: 30 Triệu
Diện tích:
: 500m²
Quận/huyện
Hoài Đức , Hà Nội
14/12/2018
Giá
: 26 Triệu
Diện tích:
: 520m²
Quận/huyện
Hoài Đức , Hà Nội
14/12/2018
Giá
: 35750000 Triệu
Diện tích:
: 650m²
Quận/huyện
Đông Anh , Hà Nội
12/12/2018
Giá
: 30 Triệu
Diện tích:
: 500m²
Quận/huyện
Long Biên , Hà Nội
05/12/2018
Giá
: 22 Triệu
Diện tích:
: 400m²
Quận/huyện
Đông Anh , Hà Nội
02/12/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Hoàng Mai , Hà Nội
01/12/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Hoàng Mai , Hà Nội
01/12/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Hoàng Mai , Hà Nội
01/12/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Thanh Xuân , Hà Nội
01/12/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Thanh Xuân , Hà Nội
01/12/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Thanh Xuân , Hà Nội
01/12/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Thanh Xuân , Hà Nội
01/12/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Thanh Xuân , Hà Nội
01/12/2018